Martin Vendel och Roger Ström har båda jobbat med marknadsföring inom internationella koncerner och som konsulter. Nu har de gått ihop och kommit ut med en bok om hur man maximerar sina digitala marknadsaktiviteter. Så här gör man.  

– Tidigare jobbade jag för teleleverantören TeliaSonera. Där var jag ansvarig för mobila produkter. Och Roger känner jag sedan flera år tillbaka. Vi förundrades över att det inte hände särskilt mycket inom mobil marknadsföring och valde att titta på det, säger Martin Vendel.

Och vad såg ni?
– I huvudsak såg vi att företag och organisationer gör många olika spridda aktiviteter utan att de egentligen hänger ihop. Det saknas ofta ett strategiskt helhetsgrepp. Det var också tydligt att flera initiativ görs utan att man vet exakt vilken effekt man söker.

Martin Vendel poängterar att boken inte handlar om hur man använder Google Adwords eller andra digitala verktyg. Den beskriver hur företag kan förbättra sina marknadsföringsstrategier och affärsutvecklingen genom att ta ett strategiskt perspektiv och en mer holistisk syn.

– Till en början gäller det att ta en paus och fundera över vad man vill med varumärket och relationen till sina kunder.

När det är färdigpausat säger Martin Vendel att det är dags att definiera vilka förmågor som företaget har. Ett vanligt misstag är att inte ta till vara på dessa utan lägga dyra pengar på för avancerade metoder.

– Många företag ligger på en nivå där det fortfarande går att plocka lågt hängande frukter. Istället inspireras de av de bästa i branschen och gör det för svårt för sig själva.  Lite som att studera Milan och Inter för att lära sig spela fotboll. Det är ingen idé att se hur de slipar på spelet inför Champions League om man inte kan reglerna.

Därefter gäller det att ta ett helhetsgrepp som hela organisationen engageras i. För att få resultat måste hela verksamheten jobba mot samma mål.

– Om medarbetarna som jobbar med sociala medier sitter isolerat kan det hända att de aktiviteter de gör kan komma i konflikt med det som andra delar av företaget gör. Det är viktigt att ledningsgruppen har koll på målen och att de har en hög kunskapsnivå inom ämnet. Det här är ingenting som går att delegera bort. 

Martin Vendel fortsätter:

– Förr i tiden kunde företag sända ut information och, mer eller mindre, lita på att kunderna tog emot den. Nu är alla kunder också sändare och det komplicerar situationen. Det krävs framför allt en dialog. Många startar en dialog men stänger ner den lika snabbt för att det tar emot. Man ska vara glad att kunderna vill delta.

KORT OCH GOTT
1. Definiera vad du vill uppnå med utgångspunkt från företagets övergripande strategi
2. Ha koll på företagets utgångsläge, egna förutsättningar och förmågor
3. Välj lösning utifrån önskad effekt och utgångsläge och säkerställ att organisationen har möjlighet att leverera
4. Utvärdera, och ta nästa steg

För mer om detta och boken, se www.digitalmf.se.