Warpin kan vara världens första xr-byrå. Vd Caroline Roth delar med sig av sina kunskaper i hur det går till att ta fram en vr-strategi för ett företag eller en organisation.

Caroline Roth är medgrundare och vd för Warpin Media, en byrå som specialiserar sig på xr, vilket är samlingsbegreppet för virtual reality (vr) och augmented reality (ar).

Vem i företaget eller organisationen ska ha ansvar för vr-strategin?
– Det beror på storleken på företaget och hur man byggt sin struktur. Det vanligaste är att marknadschefen eller vd sätter strategin. En vr-strategi i ett kommunikativt syfte bör synka med de mål och kpi:er man har i organisationen i stort, säger Caroline Roth.

Hur vet man som företag eller organisation när det är dags att ta fram en vr-strategi?
– Om man är ett innovativt bolag som vill vara framkant inom digitalisering och känner att man vill koppla an till sin målgrupp är vr ett enormt bra komplement till liggande content- e-handel- och sociala medier-strategier. 

Hur samordnas vr-strategin med andra strategier för till exempel UX, affärer, varumärke eller content?
– Strategierna bör i vår mening ha samma slutsyfte i from av ett gemensamt mål, dock kan tillvägagångssättet variera sinsemellan plattformar och initiativ. Har man en väl utarbetad content-strategi bör den inte revideras i ett vr-uttryck utan snarare att man tittar på vad mottagaren ska lämna upplevelsen med. 

Vilka ska vara involverade i framtagandet av vr-strategin?
– Förslagsvis marknadschef, content-team - om ett sådant finns - samt de som ansvarar för pr och sociala medier. Det behöver finnas buy-in från flertalet funktioner i en vr-satsning för att innehållet ska få den push det behöver. Vilka är de viktigaste komponenterna som ska ingå i vr-strategin?
– Tydliga kpi:er. Vad ska innehållet resultera i och hur ser ett lyckat resultat ut? Vill vi flytta varumärke eller vill vi skapa pr?

Hur gör man för att slippa bli inlåst i en teknisk plattform?
– Idag kan man lägga content på flertalet plattformar inklusive Youtube och Facebook, så det är nästintill en icke-fråga i dagsläget. Dock så är man mer limiterad med valet av headset som nischar ens initiativ i form av användare. Där förespråkar vi såklart Warpin-glasögonen som är smartphone-agnostiska och kan driva en volymräckvidd med tanke på både styckpris och litet format. 

Vad ska man tänka på innan man skrider till verket med en vr-strategi?
- Vilken nytta har initiativet, och hur skapar det värde för bolaget? Har man resurser att inte bara producera innehåll men även distribuera det. Det är viktigt att strategin är långsiktig så man undviker kostsamma one-offs som sällan leder till något hållbart. 

Vad utmärker en vr-strategi?
– En vr-strategi är ett ramverk utifrån vi på Warpin tar alla beslut kring content, headset, distribution och räckvidd. Vill man till exempel enbart nå en noga utvald grupp med ett initiativ, som mässor, pressevent, internt, är det en väldigt olik strategi, från en som har som syfte att driva volym och vill nå slutkonsument med det innehåll man skapat. 


Hur kopplas vr-strategin till affärsmålen?
– Vr strategin bör vara en total reflektion av de övergripande affärsmålen, men givetvis så har vr en större genomslagskraft på mjuka värden snarare än konverteringsmål i form av transaktion och försäljning.