Handels lanserar chefsprogram för den digitala morgondagen.

Decoding X är Handelshögskolans nya executive educations program för chefer som ska erbjuda studenterna kunskap som krävs för att hantera dagens och framtidens komplexa, rörliga och digitala värld. Programmet är ett samarbete mellan Handelshögskolans Executive Education, Claudia Olsson, vd på Exponential AB och YGL samt Klara Adolphson, expert och senior rådgivare inom ledarskap och innovation.

– Decoding X är svaret på det behov många bolag och myndigheter upplever i relation till den digitala transformationen. En snabbt föränderlig värld som påverkas både av exponentiell teknikutveckling, urbanisering och global förskjutning av maktcentra kräver ett nytt ledarskap som både är mer agilt, snabbare och digitalt. Decoding X hjälper ledare att förbereda sig för en värld där kraven på snabbare processer, spjutspetskunnande inom ny teknik och innovationsorienterade organisationer blir allt viktigare för konkurrenskraften. Målet med utbildningen är helt enkelt att möjliggöra för bolagens viktigaste förändringagenter – exempelvis affärsområdes- och marknadschefer, CIOs och CDOs att få tillgång till nätverk, erfarenheter och spjutspetskunskapet inom digital transformation. Vi lanserar Decoding X som Nordens ledande plattform för chefer som leder digital transformation, säger Claudia Olsson.

Vilka utbildningsområden berör utbildningen?
– Artificiell intelligens, robotik, blockchain, vr och ar och deras påverkan på strategi, utveckling av affärsmodeller och processer är bara några av de områden som berörs. Vi jobbar även med innovationsledning och innovationskultur som viktiga dimensioner av det nya ledarskapet. Utbildningen är förankrad i praktikfall och best practices där ledare kan inspireras och testa sig fram för att sedan kunna skala upp lösningar I sina egna organisationer. Man får verktyg för att snabbare föra den egna organisationen till ett mer digitalt och agilt arbetssätt.

Vad är det man ska lära sig just nu inom dessa områden/vad är det ni lär ut?
– Vi lär bland annat ut hur man kan och bör jobba med big data och artificiell Intelligens. Forskning visar bland annat på att 90 procent av all data som skapas av företag aldrig används vidare. Hur tar man vara på den tillgången och omsätter det till värde för verksamheten? Hur bygger man konkurrenskraft utifrån exempelvis decentraliserande blockchainlösningar? Hur snabbar man på produktutvecklingen och lanseringen i företagen och hur fyller man existerande produkter och tjänster med mer av det content som bolagen efterfrågar? Vi fokuserar även på att lära ut modeller för ledarskap inom en mer globaliserad och decentraliserad värld.

Hur många ska ni utbilda per år?
– Kursprogrammet genomförs två gånger per år och antalet platser är begränsat. Vi sätter maxantalet utifrån gruppkonstellationen, målsättningen är att de som genomgår utbildningen skapar ett starkt och kompletterande nätverk som kan samverka och bygga strategiska partnerskap även framöver.

Hur ser efterfrågan ut på såna här utbildningar?
– Behovet av kontinuerlig fortbildning växer globalt och framförallt behövs utbildningar som är gränsöverskridande och hjälper oss hantera den komplexitet vi möter globalt. Bolag behöver investera i medarbetarnas lärande för att förbli konkurrenskraftiga framöver.

Vad får de examinerade för jobb?
Våra examinerade för med sig kunskaper vidare ut i industrin och myndigheter. De examinerade är chefer och ledare inom eller på väg mot koncernledningsnivå.

Ska ni samarbeta med några företag på plats?
– Absolut, vårt program bygger mycket på att deltagarna direkt får lära från erfarenheter från andra företag - både stora bolag som ligger i framkant i den digitala transformationen och start-ups. Under programmet kommer vi samverka både med bolag i Sverige och i Berlin där några av våra utbildningsdagar äger rum.

Hur många skulle ni behöva utbilda för att nå upp till arbetsgivarnas efterfrågan?
– På sikt ser vi att alla chefer och ledare behöver odla ett mer digitalt mindset. Det handlar om att skapa förutsättningar för effektiv innovationsledning med förståelse för ny teknik, utvecklande av nya och uppdaterade affärsmodeller och digitalt förankrad strategi. Den fjärde industriella revolutionen som väver samman får fysiska och digitala världar kräver ett modernt ledarskap.