Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Berättarministeriet undersöker hur digital teknik kan stödja och engagera elever när de arbetar med berättande.

– Berättarministeriet ska tillsammans med avdelningen för lärande vid KTH undersöka både hur digital teknik kan användas som en del av läromiljön och hur berättande kan användas till att stödja utvecklingen av elevers digitala kompetens, säger Reza Saleh, strategisk ledare för program och utbildning på Berättarministeriet.

Den teoretiska utgångspunkten för projektet är ett forskningsramverk för lärande i digitala miljöer som heter Community of inquiry.

– Med stöd i ramverket kommer vi använda aktionsbaserad forskning där vi dokumenterar lärares uppfattningar om berättande och digital kompetens. Därefter utformar, utvecklar och utvärderar vi ett skolprogram för Berättarministeriet där digital teknik används i programmets utformning och innehåll. Varje steg i processen granskas och dokumenteras av forskare från KTH.

En stor del av Berättarministeriets verksamhet bygger redan på metoden storytelling och förhoppningen med forskningsprojektet är att få ökad kunskap om hur digital teknik kan användas för att stödja berättande samt få en djupare insikt i hur elever kan utveckla både digital kompetens och sin förmåga att kommunicera genom det svenska språket.

Forskningsprojektet pågår i tre och ett halvt år och stöds av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som beviljat ett bidrag på 3,2 miljoner kronor.

Projektet startar 1 juli 2018.